Heteroptera
Eurygaster testudinaria


top  
Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785)

Heteroptera-Pentatomidae
Villorba (TV), 30 m, giu 2010


Foto di Pino Perino

Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785)

(id=1500 - Arthropoda_Hexapoda/Heteroptera/Eurygaster_testudinaria/Eurygaster_testudinaria_18681_89504.jpg)


top  

top  
Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785)

Heteroptera-Scutelleridae
(adulto)
Sernaglia della Battaglia (TV), 117 m, lug 2013


Foto di Pino Perino

Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785)

(id=2833 - Arthropoda_Hexapoda/Heteroptera/Eurygaster_testudinaria/Eurygaster_testudinaria_51351_236191.jpg)


top  

top  
Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785)

Heteroptera-Scutelleridae
(ninfa)
Sernaglia della Battaglia (TV), 117 m, lug 2013


Foto di Pino Perino

Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785)

(id=2834 - Arthropoda_Hexapoda/Heteroptera/Eurygaster_testudinaria/Eurygaster_testudinaria_51351_236193.jpg)


top