Acta Plantarum
Acta Plantarum
Acta Fungorum
Galleria della Flora italiana
Altri Albums della famiglia Ericaceae  

Erica scoparia
Ericaceae, Ericales, Angiospermae
Erica scoparia L.

(id=8807 - Erica_scoparia_af0b9c86.jpg)

 

Ericaceae: Erica da scope
Acquasanta (GE), mag 2008
Foto di Daniela Longotop 


Erica scoparia L.

(id=8804 - Erica_scoparia_9eba668b.jpg)

 

Ericaceae: Erica da scope
Acquasanta (GE), mag 2008
Foto di Daniela Longotop 


Erica scoparia L.

(id=69285 - Erica_scoparia_51016_234655.jpg)

 

Ericaceae: Erica da scope
Mortola sup. (IM), 200 m, giu 2013
Foto di Claudio Severinitop 


Erica scoparia L.

(id=69282 - Erica_scoparia_51016_234651.jpg)

 

Ericaceae: Erica da scope
Mortola sup. (IM), 200 m, giu 2013
Foto di Claudio Severinitop 


Erica scoparia L.

(id=69283 - Erica_scoparia_51016_234653.jpg)

 

Ericaceae: Erica da scope
Mortola sup. (IM), 200 m, giu 2013
Foto di Claudio Severinitop 


Erica scoparia L.

(id=69284 - Erica_scoparia_51016_234654.jpg)

 

Ericaceae: Erica da scope
Mortola sup. (IM), 200 m, giu 2013
Foto di Claudio Severinitop 


Erica scoparia L.

(id=116537 - Erica_scoparia_109120_564745.jpg)

 

Ericaceae: Erica da scope
Trasqua Rencine (SI), 300 m, giu 2019
Foto di Fabio Tognazzitop 


Erica scoparia L.

(id=116538 - Erica_scoparia_109120_564744.jpg)

 

Ericaceae: Erica da scope
Trasqua Rencine (SI), 300 m, giu 2019
Foto di Fabio Tognazzitop 


Erica scoparia L.

(id=8806 - Erica_scoparia_f0c2d18a.jpg)

 

Ericaceae: Erica da scope
Acquasanta (GE), mag 2008
Foto di Daniela Longotop 


Erica scoparia L.

(id=8805 - Erica_scoparia_edfbaedd.jpg)

 

Ericaceae: Erica da scope
Acquasanta (GE), mag 2008
Foto di Daniela Longotop